Тръжна документация

Тръжна документация на процедура с предмет СВАЛЕТЕ ТУК

 „Доставка и въвеждане в експлоатация на CNC машина за навиване на торсионни пружини“.

 

Дата: 17.08.2023