Качеството на използваните материали и богатият опит в сектора са съставките, които позволяват на ЕФ-ДЖИ България винаги да отговаря на най-предизвикателните пазарни изисквания.
Нашите бобини и пружини се използват често в много области, както за промишлено производство, така и за ежедневни употреби.
Електрическите задвижващи механизми, разходомерите ,манометри и ключалката на вратата са само някои примери за приложенията, използващи нашите продукти.
ЕФ-ДЖИ България с гордост обслужва редица важни и добре познати клиенти на световния пазар, но също така може да предложи отлични решения и услуги за малки и средни клиенти.