На 10 aприл 2023, фирма „ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на иновациите и растежа, на обща стойност 554 091,53 лева.

Договорът се финансира от Европейски съюз, чрез NEXT GENERATION EU, по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се закупуването на „CNC машина за навиване на торсионни пружини“, което ще допринесе за повишаване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на фирмата.

Проектът е с продължителност 12 месеца и e изцяло съобразен с екологичните цели на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

 


 

 

 

 

 

Тръжна документация на процедура с предмет СВАЛЕТЕ ТУК

 „Доставка и въвеждане в експлоатация на CNC машина за навиване на торсионни пружини“. 

Дата: 17.08.2023